Over ons

De vereniging heeft ten doel het instand houden en verbeteren van oude landbouwwerktuigen, welke hoofdzakelijk worden aangedreven door paarden.
Zulks ter bewaring voor volgende generaties en educatie.
Tevens het tentoonstellen en demonsteren van deze voertuigen.

logo

De vereniging tracht ondermeer dit doel te bereiken door het al dan niet in eigendom beheren van een opslag- en tentoonstellingsruimte (museum) en het organiseren van bijeenkomsten.

noot: De vereniging drijft op de inzet van vrijwilligers en donateurs.
Wanneer u een bijdrage denkt te kunnen leveren dan vernemen we dat graag van u. Ons IBAN is: NL59 RABO 0170 5896 92